Termeni şi condiţii

CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI Bizschool.ro

Toți utilizatorii site-ului www.bizschool.ro ("Site-ul") se obligă să respecte prezentele Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului.

Pentru scopul acestor Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului, Romtelecom este S.C. ROMTELECOM S.A. cu sediul în București, City Gate, Turnul de Nord, Piata Presei Libere nr. 3, Bucuresti, sector 1, cod 013702, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8926/1997, CUI/CIF nr. RO 427320, capital social subscris și vărsat 318.464.490 Lei, operator de date cu caracter personal nr. 292, nr. 43 și nr. 1724, tel. 1930, apel gratuit din rețeaua Romtelecom.

Drepturile asupra Site-ului

Romtelecom deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, muzica, informațiile despre cursurile şi textele Online Business School și orice alte date și aplicații prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege. Romtelecom este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate pe Site și utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă nicio atingere.

Scopul Site-ului și neangajarea

Site-ul își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la desfăşurarea programului Online Business School, cu privire la modalitatea de participare la cursurile şi seminariile din cadrul proiectului, precum și orice informații necesare și utile potenţialilor participanţi la program. Romtelecom depune toate diligențele pentru a oferi informații actuale şi corecte privind programul Online Business School și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, Romtelecom nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Romtelecom nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. Romtelecom însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.

Romtelecom își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă

  • conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens și/sau
  • aceste Condiții Generale,

modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afișarea Condițiilor Generale modificate pe Site.

Romtelecom nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional. Astfel, Romtelecom nu va putea fi ținut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, Romtelecom nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către Romtelecom a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.